Iegūta kvalifikācija – klientu apkalpošanas operators

Šodien, 12.jūlijā, kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 6 meitenes no ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 profesionālās tālākizglītības izglītības programmā ”Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” ar iegūstamo kvalifikāciju – „Klientu apkalpošanas operators”. Prieks par šo meiteņu apzinīgo mācīšanos, veiksmīgi izietu praksi un kvalifikācijas iegūšanu!