Erasmus dienas 2019

#Erasmusdienas2019 ietvaros Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā notika pasākums “Erasmus+ projekta iespējas un nozīme Tavā rītdienā”, kur dzirdējām pieredzes stāstus no audzēkņiem, pedagogiem un varējām praktiski piedalīties ēdienu gatavošanas un kokizstrādājumu meistarklasēs.
Liels paldies par atbalstu un dalību: pedagogiem Jānim Madžulim, Mārim Rukmanim, Maiguram Jurkjānam un Dzintrai Cišai un audzēkņiem Evitai Briņķei, Uldim Hārdijam Madlinskim, Edijam Laimiņam, Madarai Klevai, Raisai Matīsai un Anetei Martai Vēmanei! #ErasmusDienas #Erasmusays #ErasmusPlusLV