Konference Mācību vadītāji- darba vidē balstītu mācību panākumu atslēga.

30.oktobrī skolas direktore piedalījās starptautiskā konferencē “Mācību vadītāji- darba vidē balstītu mācību panākumu atslēga“.

Konferencē piedalījās izglītības jomas politikas veidotāji, vadītāji, nozaru eksperti no Vācijas, Itālijas, Grieķijas, Portugāles, Slovākijas un Latvijas. Visu delegāciju pārstāvji norādīja uz  ļoti būtiskām pārmaiņām profesionālajā izglītībā. Vispirms jau tas ir saistīts ar milzīgu finanšu resursu iepludināšanu šajā sektorā. Ir veikta  skolu vides modernizēšana, aprīkojuma un mācību materiāli- tehniskās bāzes atjaunošana, sadzīves apstākļu uzlabošana skolu dienesta viesnīcās. Tāpat lieli līdzekļi ieguldīti mācību programmu satura izmaiņās, lai tuvinātu tās reālajai darba dzīvei. Arī visas Latvijas profesionālās skolas ir būtiski izmainījušās un to savā runā uzsvēra gan Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre, gan profesionālās izglītības departamenta direktore. Ārējās pārmaiņas ir viegli ieraugāmas, taču cilvēku priekšstatus par profesionālo izglītību tik viegli izmainīt nevar.

Visām valstīm ir un būs vajadzīgi ne tikai kvalificēti darbu vadītāji, bet arī ļoti profesionāli strādnieki, kuri tieši rada pievienoto vērtību un rada darba ražīguma kāpumu. Līdz ar to  skolu un uzņēmumu ciešāka sadarbība ir visādā veidā jāsekmē. Lai cik modernas ir skolas, tomēr nekas tik labi nemāca dzīvi, kā pati dzīve un nekur nevar gūt labāku  profesionālo pieredzi, kā reālajā darba vidē, atbilstoši apgūstamajai specialitātei. Skolām ir jābūt elestīgām programmu piedāvājumā un jāatsaucas uzņēmumu vajadzībām, jo labs ir tas uzņēmuma vadītājs, kurš domā par savu darbinieku attīstīšanu, par viņu izglītības līmeņa celšanu.

Aizkraukles profesionālā skola ir gatava sadarboties un nodrošināt tādu programmu sagatavošanu, licencēšanu un īstenošanu kāda konkrētajos uzņēmumos ir nepieciešama. Mūžizglītības nozīme tikai palielināsies.

Konferencē dzirdētais ir kā jauns pamudinājums izzināt Aizkraukles un tuvākās apkārtnes darba devēju un iedzīvotāju izglītības vajadzības un tad kopējā sadarbībā rast tām risinājumu.