Pumpurs projekts atbalstīja audzēkņus arī ārkārtējās situācijas laikā

Arī ārkārtējās situācijas laikā projekts Pumpurs atbalstīja audzēkņus, kuri bija iesaistīti projekta aktivitātēs.

Sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju Lolitu Smirnovu audzēkņiem, kuri mācījās attālināti, tika sagatavotas un nodotas pārtikas pakas.

Tie audzēkņi, kuriem bija kvalifikācijas prakse, turpināja ēst siltas pusdienas ēdnīcā.

Kopumā ēdināšanas atbalsts tika sniegts 49 audzēkņiem.

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”