Darbinieku ekskursija

Noslēdzoties mācību gadam, skolas darbinieki devās ekskursijā, kas bija īsts veldzējums dvēselei.
Pirmā apskates vieta bija Ausekļu dzirnavas. Tajās bija iespēja apskatīt senos darbarīku un spēkraru kolekciju.
Nākamais apskates objekts bija Bārbeles Zēnu skola “Saknes un spārni”. Zēnu skolas ideju ir izlolojis priesteris Andrejs Mediņš, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personībām. Tā ir īpaša skola, kurā ir netradicionāls skatījums uz skolēna dienas ritma organizēšanu. Obligāts nosacījums bērna uzņemšanai skolā ir “tēva laiks” skolā kopā ar dēlu, skolēnu iesaiste skolas saimniecības darbu veikšanā un vēlme un interese apmeklēt skolas piedāvātās interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības.
Tālāk ceļš veda uz Bruknas muižu, kura ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībās nonākušiem cilvēkiem. Bruknas kopiena sniedz iespēju cilvēkam atrast šajā pasaule pašam savu ceļu, izmantojot vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju. Bet tagad te ir vesela paralēlā realitāte – atjaunota muiža un iestādīts dārzs, top parks, uzcelta baznīca. Priesteris Andrejs Mediņš savā stāstījumā vēlreiz uzsvēra ģimenes vērtību – ir nepieciešams rast laiku un veltīt to pēc iespējas vairāk vienam otram.
Noslēgumā ceļš veda uz skaisto Kurmenes katoļu baznīcu. Bija patīkami sēdēt baznīcas solos, kurus atjaunojuši ir mūsu skolas kokapstrādes pedagogi Māris un Jānis , kā arī audzēkņi. Arī metālapstrādes skolotājs Rolands veica metināšanas darbus priekš baznīcas balkona.
Dienas laikā varēja pārliecināties, ka jebkuru darbu ir iespējams izdarīt, ja vien ir sapnis, mērķis un darba spars. Paldies priesterim Andrejam Mediņam par veltīto laiku un garīgajām atziņām!