Sākas uzņemšana mācībās pieaugušajiem 5.kārtā

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

AICINA NODARBINĀTĀS PERSONAS PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

ESF PROJEKTĀ „NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”.

Mēs piedāvājam jums iespēju Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā apgūt 2 programmas:
Izglītības programma
Nozare
Iegūstamā kvalifikācija
Mācību ilgums stundas
Kopējā mācību maksa EUR / Līdzmaksājums 5% EUR
Profesionālās tālākizglītības programma „Metālapstrāde”
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
480
1740,00 / 87,00
Profesionālās tālākizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana”
Kokrūpniecība
Kokapstrādes iekārtu operators
640
1144,00 / 57,20
Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22.oktobrim.

Mācību uzsākšana paredzēta  2020. gada novembrī.

Pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam.

Vairāk informācijas par to, kas var pieteikties: https://macibaspieaugusajiem.lv/kas-var-pieteikties

Pieteikšanās notiek tiešsaistē mājaslapā  www.macibaspieaugušajiem.lv

Vairāk informācija par pieteikšanās procesu: https://macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas

Kontakti uzziņām:

Aija Kukule, aija.kukule@inbox.lv,  tel.26454273;

Inita Šale, initasale@inbox.lv, tel.26157914