Skolotāju dienas pasākums

7.oktobrī Skolas Izglītojamo pašpārvalde bija saorganizējusi interesantu pēcpusdienu skolotājiem. Tika zīmēti skolotāju portreti, atsvaidzināta skolas vīzija, dziedātas dziesmas, kā arī izmēģināti Jerusalema deju soļi. Paldies ansamblim par muzikālo noskaņojumu un Izglītojamo pašpārvaldei par ieguldīto darbu!