Pozitīvas atsauksmes no prakses devējiem

Prakse ir nozīmīga profesionālās izglītības daļa. Liels prieks ir dzirdēt pozitīvas atsauksmes no prakses devējiem par audzēkņu profesionalitāti. Viena daļa audzēkņu praksē ir ESF projektā «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» ietvaros. Piemēram, 3.kursa automehāniķu audzēknis Artūrs Maļavko patreiz strādā A/S Cata Ogres filiālē, bet 4.kursa ēdināšanas pakalpojumu speciālistu audzēkne Santa Veikšāne praksē ir kafejnīcā “Lūšu krogs”.