Direktores Rutas Krūkles uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā