Iegādāta CNC iekārta

25.novembrī mūsu skola iegādājās vietējā ražotāja CNC Optimus 3 asu CNC darba galdu. Šī iekārta dos iespēju realizēt idejas, par kurām sen esam domājuši – uzlabot un padarīt pievilcīgāku kokapstrādes nozares mācību vidi mūsu skolā. CNC darba galds dod iespēju pilnvērtīgi realizēt pirms 2 gadiem saņemto programmu Mastercame realizāciju dabā. Jauniešiem tiks sniegta iespēja apgūt CNC iekārtu vadīšanas un programmēšanas prasmes, tādejādi palielinot jauniešu interesi mūsdienu kokapstrādes tehnoloģijās. Šodien tapa jau pirmie darbi uz CNC iekārtas.