Projekta PuMPuRS atbalsts pirmajā semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā kopumā 2020./2021. m.g. 1. semestrī īstenoti 47 individuālā atbalsta plāni,  kuros ietilps gan konsultatīvais atbalsts, gan ekonomiskais atbalsts.

Projekts “PuMPuRS” sniedza šādu atbalstu:

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs)
  • Kompensācija par:
    • sabiedriskā transporta biļetēm;
    • individuālos mācību līdzekļus;
    • ēdināšanu.

Par iespēju saņemt projekta atbalstu var vērsties pie grupu audzinātāja vai projektu vadītājas Initas Šales, 26157914, initasale@inbox.lv.