Pateicība no VIAA par Jauniešu garantijas projekta īstenošanu

No Valsts izglītības attīstības aģentūras saņēmām Pateicību par veiksmīgu un profesionālu sadarbību projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Esam lepni, ka pateicoties šim projektam no 2014.-2019.gadam kopā 157 jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem mūsu skolā ieguva kvalifikāciju – 72 metinātāji, 43 pavāri, 19 konditori, 5 konditora palīgi un 18 galdnieki.