Cienījamie Skolas darbinieki un audzēkņi, rūpējamies par savu veselību, iesaistamies neklātienes sacensībās IZAICINU SEVI UN CITUS. Pielikumā nolikums un pielikumi. Neskaidrību gadījumā interesēties pie sporta skolotājiem.

Nolikums: Profesionālās izglītības neklātienes sacensības – fiziskās aktivitātes “IZAICINU SEVI UN CITUS”

Pielikumi: NEKLĀTIENES FIZISKĀS AKTIVITĀTES – “IZAICINĀJUMS SEV UN CITIEM”