Audzēkņi saņem pārtikas pakas

35 audzēkņi 2021.gada 16.martā saņem pārtikas pakas Pumpurs projekta ietvaros.
Dalība Pumpurs projektā ļauj Skolai atbalstīt savus audzēkņus, sniedzot gan ekonomisko atbalstu, gan arī atbalsta personāla konsultācijas.
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.