Metinātāji uzsāk apmācības Pieaugušo izglītības projektā

6 metinātāji 15.aprīlī uzsākuši apmācības ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

Kamēr ir spēkā esošie epidemioloģiskie ierobežojumi, apmācības notiek tiešsaistē, apgūstot metināšanas tehnoloģiju, materiālmācību, rasēšanu un darba aizsardzību.

Ceram, ka pavisam drīz uzlabosies epidemioloģiskā situāciju un vismaz praktiskā daļa varēs tikt uzsākta klātienē.