AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA AICINA

NODARBINĀTĀS PERSONAS PIETEIKTIES MĀCĪBĀM ESF PROJEKTĀ

„NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES

PILNVEIDE”.

Programmas nosaukums Kompetence Digitālo kompetenču līmenis Mācību ilgums Līdzfinansējums
Profesionālās pilnveides programma “Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām)” Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija Vidējs līmenis 3 160 stundas 51,20 EUR
  • Prasības iepriekšējai izglītībai -vidējā izglītība;
  • Mācības notiks attālināti;
  • Pieteikšanās līdz 30.jūnijam

Apmācībām pieteikties šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1554

Programmas kontaktpersona: Inita Šale, 26157914, initasale@inbox.lv