Kopsavilkums par Pumpurs projektu 2020./2021.m.g.

Projekts Pumpurs atbalstu sniedza audzēkņiem 2020./2021.m.g. – ēdināšanas, sabiedriskā transporta kompensāciju un individuālo mācību līdzekļu iegādi. Sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju Lolitu Smirnovu audzēkņiem, kuri mācījās attālināti, tika sagatavotas un nodotas pārtikas pakas.

2020./2021.m.g. 1.sem. 2020./2021.m.g. 2.sem.

 

Atbalsta veidi Izglītojamo skaits Apgūtais fin. (EUR) Izglītojamo skaits Apgūtais fin. (EUR)
Ēdināšana 45 2613,05 35 1503,45
Sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumu kompensācija 14 113 8 16,50
Individuālie mācību līdzekļi (darba apģērbs) 12 331,07
Kopā: 3057,12   1519,95

Projekts ir sekmējis audzēkņu priekšlaicīgas mācību pamešanas riska samazinājumu.

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”