Audzēkņi piedalās konkursā Erudīts 2021

25.oktobrī Aizkraukles PV jauniešu komanda piedalījās Smiltenes Tehnikuma rīkotajā konkursā “Erudīts 2021”! Kopumā virtuāli pulcējās audzēkņi no 15 profesionālās izglītības iestādēm.
Katrā komandā bija 4 dalībnieki, kuri pāros pārstāvēja gan humanitāro, gan eksakto jomu.
Mūsu skolas humanitāro komandu pārstāvēja Inese Madara Rubene un Alise Ramiņa, savukārt eksakto jomu- Ginters Silovs un Aleksis Ivanovs.