Dalība pilsoniskās iniciatīvas mācībās

No 5.maijā līdz 7.maijam direktora vietniece Velta Narkevičina kopā ar pašpārvaldes audzēkņiem Paulu Veroniku Šīri, Ingunu Žiguri un Visturu Truli piedalījās iniciatīvas “Kontakts” pilsoniskās iniciatīvas mācības, kas notika skaistajā Cinevillas pilsētiņā.

Apmācības bija interesantas un radīja daudz jaunas idejas!