Pieredzes apmaiņas pasākums Viljandes profesionālās izglītības centrā

Jūnija vidū 6 mūsu skolas vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji devās pieredzes apmaiņā uz Igauniju – Viljandes profesionālās izglītības centru, lai tuvāk iepazītos ar Igaunijas izglītības sistēmu, Viljandes skolas īstenotajām profesionālajām programmām un apmācību procesu.
Pieredzes apmaiņa notika Erasmus+ projekta Nr.2020-1-LV01-KA101-077208 ietvaros.