Pedagogu pieredzes apmaiņa Austrijā

Jūnija noslēgumā mūsu skolas skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Austrijas duālo izglītība sistēmu. Tika apmeklēta Villach profesionālā skola, kura ir viena no labākajām tūrisma skolām Eiropā, kā arī Klāgenfurtes 2 profesionālās skolas. Šī bija lieliska iespēja dzīvē iepazīt kvalitatīvo Austrijas izglītības sistēmu. Pieredzes apmaiņa notika Erasmus+ projekta Nr.2020-1-LV01-KA116_077194 ietvaros.