Skolas komanda iegūst 2.vietu vieglatlētikas sacensībās

Esam lepni – mūsu skolas jauniešu komanda kopvērtējumā ieguva 2.vietu AMI sporta kluba rīkotajās profesionālo izglītības iestāžu 33.sporta spēlēs vieglatlētikā Vecbebros 20.septembrī!
Raivis Grūbe tāllēkšanā ieguva 1.vietu (6,25m), Alekss Čelnovs lodes grūšanā 1.vietu (12.04m), bet Gatis Karabanovs 2.vietu (11,23m).
Lai veicas arī turpmāk!