Piedalāmies atbalsta akcijā Ierakumu sveces Ukrainai

Arī mūsu skolas audzēkņi un skolotāji piedalījās akcijā “Ierakumu sveces Ukrainai”!
Vieni grieza kartonu, citi to rullēja un lika metāla kārbās, vēl kāds smalcināja sveces, lai tie, kas apsējuši priekšautus stājās pie plīts, varētu kausēt parafīnu un liet sapildītajās kārbās.
Tad vēl jāievieto kartona degļi un svece ir gatava.