NE SKOLAI, BET DZĪVEI MĀCĀMIES!

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads,

LV-5101

e-pasts: apv@aizkraukle.lv

www.apvs.lv

tālr.: 65121035, 28381727

2024./2025.mācību gadā iesniedzamie dokumenti:

  • iepriekšējās izglītības apliecinošs dokuments ar sekmju izrakstu
  • izziņa par veselības stāvokli ( ģimenes ārsts )
  • direktoram adresēts iesniegums ( veidlapa – aizpilda pie dokumentu iesniegšanas )
  • fotogrāfijas 3×4- 4 gab. ( var iesniegt arī septembrī )
  • jāuzrāda pase vai ID
  • piekrišana personas datu apstrādei ( veidlapa – aizpilda pie dokumentu iesniegšanas )
 Dokumentus pieņem katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00 ( pusdienas pārtraukums no 11:15 – 12:15) skolas 2. kabinetā