Audzēkņu pašpārvalde

2017. /2018. mācību gada oktobrī darbu uzsāk izglītojamo pašpārvalde jaunā sastāvā.

Mārtiņš Valters – prezidents 

Mācos  Jauniešu garantijas programmā par pavāru

Mans moto:   „Viss, kas notiek, notiek uz labu”

 

Laura Krisanova – viceprezidente

Apgūstu Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesiju.

Esmu ļoti aktīva, sabiedriska un komunikabla. Savu brīvo laiku pavadu dziedot, dejojot un aktīvi darbojoties sabiedriskajā dzīvē.
Mans moto:  “Viss beidzas labi un ja kaut kas beidzas slikti, tad tas vēl nemaz nav beidzies!”

Inga Madžule – protokoliste

Apgūstamā profesija “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”, mācos 1.e.
Esmu aktīvs, jautrs cilvēks, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt jebkuram.
Mans moto– „Dzīvē nekad neko nevajag nožēlot. Ja notiek kaut kas labs – super, ja kaut kas slikts- tā ir pieredze.”

Liene Brenča – izglītības un finanšu komisijas vadītāja

Topošais automehāniķis, dzimusi 24 gadus atpakaļ. Esmu cilvēks, kurš nestāsta par sevi, ļauju cilvēkam iepazīt mani pašam

Mans moto „Būt šajā pasaulē, it kā Svešiniekam (ceļotājam)”

Evelīna Kriščune – prese un informācija

Mācos 1. k kursā par klientu apkalpošanas speciālistu. Esmu ļoti aktīva un draudzīga, bet dažreiz varu būt ļoti klusa. Nekad neļaušu par mani vai citiem cilvēkiem runāt sliktu.

Mans moto: „Kāds vienmēr stāvēs ar tevi, kaut tu viņu neredzēsi”

Māris Mičuls – sporta komisijas vadītājs

Mācos par automehāniķi 2. a kursā. Emu atsaucīgs un spēju nākt pretī cilvēkiem un palīdzēt ja vajadzīgs.

Mans moto: „Dzīvo tā, lai nebūtu jānožēlo neizdarītais”

Laura Bite – kultūras komisijas vadītāja

Mācos  Jauniešu garantijas programmā par konditoru.

Esmu pozitīvs cilvēks, katru dienu sagaidu ar smaidu sejā, uzvedos ļoti spontāni!

Mans moto: „Tici, ka vari paveikt visu un tad tas izdosies!”