2017. /2018. mācību gada oktobrī darbu uzsāk izglītojamo pašpārvalde jaunā sastāvā.