PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Aizkraukles Profesionālā vidusskola (turpmāk – APV) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: https://apvs.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

CIK PIEKĻŪSTAMA IR ŠĪ TĪMEKĻVIETNE?

https://apvs.lv tīmekļvietne neatbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ:

  • navigācijas ar tastatūru nav iespējama,
  • attēliem nav nodrošināta viegli lasīt funkcionalitāte, kā arī citas neatbilstības.

Piekļustamības izvērtēšanas protokols pieejams šeit – Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa.

PIEKĻŪSTAMĪBAS ALTERNATĪVAS UN SAZIŅAI

APV ir konstatējis tīmekļvietnes piekļūstamības neatbilstības un esam uzsākuši nepieciešamās darbības, lai veiktu pakāpeniskus nepieciešamos uzlabojumus un nodrošinātu šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
e-pastā apv@aizkraukle.lv vai zvaniet +37165121035. Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

SŪDZĪBU IESNIEGŠANA

Mēs esam konstatējuši neatbilstības un strādājam, lai uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir APV projektu vadītāja Inita Šale.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010, tālrunis: +37167686768, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
www.tiesibsargs.lv

 

ZIŅAS PAR PAZIŅOJUMA SAGATAVOŠANU

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 24.05.2023.

Atjaunots 8.04.2024.

Izvērtēšanu veica Inita Šale, APV projektu vadītāja.

Šo paziņojumu apstiprināja Ruta Krūkle, APV direktore.