Aizkraukles Profesionālās vidusskolas bibliotēkas vadītāja: Valentīna Truksne.

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena …….11:00-15:30

Otrdiena ……….11:00-15:30

Trešdiena ……..11:00-15:30

Ceturtdiena ……11:00-15:30

Piektdiena ………8:30-12:30


Bibliotēkā ir pieejami periodiskie izdevumi, mācību grāmatas un nozares literatūra.

Telpa ir aprīkota ar 16 stacionārajiem datoriem.