DARBINIEKU KONTAKTI

Darba laiks: 8.00.-17.00. ; E-pasts: apv@aizkraukle.lv  ; Telefons: 65121035 

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ruta Krūkle Direktore 28381727 ; Ruta.Krukle@apvs.lv
Indra VīksnaDirektora vietniece izglītības jomā28375949 ; Indra.Viksna@apvs.lv
Velta Narkevičina Direktora vietniece praktisko mācību un audzināšanas jomā 26529408 ; Velta.Narkevicina@apvs.lv
Rita KotovičaIzglītības metodiķe26193936; Rita.Kotovica@apvs.lv
Monta ZilvereIzglītības metodiķe (darbs ar audzēkņu pašpārvaldi, ārpusstundu pasākumi)28146766; Monta.Zilvere@apvs.lv
Skaidrīte Kurme Sekretāre 65121035; apv@aizkraukle.lv
Dzintra Dareiko – SinkevičaSociālais pedagogs29352414; apv@aizkraukle.lv
Agita Reisa – NielsenIzglītojamo atbalsta speciālists27271230; Agita.Reisa.Nielsen@apvs.lv
Kārlis Bēms Sporta organizators29987717; apv@aizkraukle.lv
Jānis Bērziņš Saimniecības vadītājs25445114; janisberzins22@inbox.lv
Inga Lapiņa – GrēviņaGalvenā grāmatvede29423638; apvgramatvediba@inbox.lv
Inese TitovičaGrāmatvede 29423638; apvgramatvediba@inbox.lv
Inita Šale Projektu vadītāja; Datu aizsardzības speciālists
26157914 ; Inita.Sale@apvs.lv
Olga MiezainieceNoliktavas pārzine 29423638; apvgramatvediba@inbox.lv
Gatis KlaucānsStruktūrvienības vadītājs Jēkabpils cietumā26363402