Kontaktinformācija

Darba laiks: 8.00.-17.00. ; E-pasts: apv@aizkraukle.lv  ; Telefons: 65121035 

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ruta Krūkle Direktore 28381727 ; Ruta.Krukle@apvs.lv
Skaidrīte Kurme Sekretāre 65121035 ; Skaidrite.Kurme@apvs.lv
Rasma AuzenbergaIzglītības metodiķe26147806 ; Rasma.Auzenberga@apvs.lv
Indra VīksnaDirektora vietniece mācību jomā 28375949 ; Indra.Viksna@apvs.lv
Velta Narkevičina Direktora vietniece praktisko mācību un audzināšanas jomā 26529408 ; Velta.Narkevicina@apvs.lv
Dzintra Dareiko – SinkevičaSociālais pedagogs29352414 ; Dzintra.DareikoSinkevica@apvs.lv
Kārlis Bēms Sporta organizators29987717 ; Karlis.Bems@apvs.lv
Inese Muceniece Izglītības psiholoģe 26327010 ; Inese.Muceniece@apvs.lv
Jānis Bērziņš Saimniecības vadītājs25445114 ; Janis.Berzins@apvs.lv
Inga Lapiņa – GrēviņaGalvenā grāmatvede29423638 ; Inga.LapinaGrevina@apvs.lv
Inese TitovičaGrāmatvede 29423638 ; Inese.Titovica@apvs.lv
Inita Šale Projektu vadītāja ; Datu aizsardzības speciālists26157914 ; Inita.Sale@apvs.lv
Olga MiezainieceNoliktavas pārzine 29423638 ; Olga.Miezainiece@apvs.lv

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS PEDAGOGI 

AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS TEHNISKIE DARBINIEKI