DARBINIEKU KONTAKTI

Darba laiks: 8.00.-17.00. ; E-pasts: apv@aizkraukle.lv  ; Telefons: 65121035 

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
Ruta Krūkle Direktore +371 28381727 ; Ruta.Krukle@apvs.lv
Indra VīksnaDirektora vietniece izglītības jomā+371 28375949 ; Indra.Viksna@apvs.lv
Velta Narkevičina Direktora vietniece praktisko mācību un audzināšanas jomā +371 26529408 ; Velta.Narkevicina@apvs.lv
Rita KotovičaIzglītības metodiķe+371 26193936; Rita.Kotovica@apvs.lv
Monta ZilvereIzglītības metodiķe (darbs ar audzēkņu pašpārvaldi, ārpusstundu pasākumi)+371 28146766; Monta.Zilvere@apvs.lv
Skaidrīte Kurme Sekretāre +371 65121035; apv@aizkraukle.lv
Dzintra Dareiko – SinkevičaSociālais pedagogs+371 29352414; apv@aizkraukle.lv
Agita Reisa – NielsenIzglītojamo atbalsta speciālists+371 27271230; Agita.Reisa.Nielsen@apvs.lv
Kārlis Bēms Sporta organizators+371 29987717; apv@aizkraukle.lv
Jānis Bērziņš Saimniecības vadītājs+371 25445114; janisberzins22@inbox.lv
Inga Lapiņa – GrēviņaGalvenā grāmatvede+371 29423638; apvgramatvediba@inbox.lv
Inese TitovičaGrāmatvede +371 29423638; apvgramatvediba@inbox.lv
Inita Šale Projektu vadītāja
+371 26157914 ; Inita.Sale@apvs.lv
Olga MiezainieceNoliktavas pārzine +371 29423638; apvgramatvediba@inbox.lv
Gatis KlaucānsStruktūrvienības vadītājs Jēkabpils cietumā+371 26363402
Raivis GrūbeDatu aizsardzības speciālists+371 67419000; raivis@grubesbirojs.lv