Aizkraukles Profesionālās vidusskolas pedagogu INDIVIDUĀLO NODARBĪBU LAIKI 2023./2024.m.g.

Vārds, uzvārdsPirmdiena* OtrdienaTrešdienaCeturtdiena
Kārlis Bēms 15.30-16.3015.30-15.50
Jānis Cielavs 15.30-16.4015.30-16.40
Indra Vīksna15.30-16.10
Viktorija Zilgalve15.30-16.2015.30-16.20
Solveiga Gaigalniece 15.30-17.00 15.30-16.50
Lelde Kazakeviča 15.30-16.5015.30-16.50
Irina Seļezņova15.30-16.3015.30-16.00
Ilona Moršina15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20
Valentīna Truksne 15.30-16.10
Andrejs Dembovskis15.30-16.3015.30-16.40
Oļesja Beļajeva15.30-16.30 15.30-16.30
Aija Romanovska15.30-15.50
Dzintra Cepure15.30-15.50 (nedēļas diena, kad ieplānotas stundas)
Ilgvars Kurmis15.30-16.4015.30-16.30
Raimonds Mihņevičs15.30-16.3015:30-16:20
Edgars Šals15.30-17.00 15.30-16.30
Māris Rukmanis 15.30-16.50 15.30-16.50
Jānis Madžulis15.30-18.00
Anita Egīte 15.30-16.40 15.30-16.30
Dzintra Ciša15.30-16.40 15.30-16.50
Aina Puniņa
15.30-16.40
Františka Lipiņa15.30-16.30
Rolands Krūklis15.30-15.5015.30-17:00
Ainārs Mežaraups15.30-16.10 15.30-16.0015.30-16.00
Maigurs Jurkjāns15.30-16.50 15.30-16.50
Agita Reisa-Nielsen15.30-15.40
Rita Kotoviča15.30-15.40
Ira Bakuļina15.30-16.40
Monta Zilvere 15.30-17:00
Edgars Zavelis15.30-16.3015.30-16.00

*Pieļaujama laika nobīde saskaņā ar stundu plānojumu.