Aizkraukles Profesionalās vidusskolas pašpārvalde 2023

 • Pašpārvaldes prezidente
 • Viceprezidente
 • Sadarbība ārpus skolas
 • Kultūras komisijas vadītāja
 • Sporta komisijas vadītāja
 • Preses un informācijas komisijas vadītāja
 • Konsultante
 • Dana Daniela Zilvere
 • Ieva Brutāne
 • Aļesja Čerkesa
 • Estere Priede
 • Livita Vajevska
 • Eva Medne
 • Monta Zilvere