Būvizstrādājumu galdnieks

Darba saturs

Būvizstrādājumu galdnieks, montē un uzstāda objektā būvizstrādājumus – logu un durvju blokus, kāpnes, iebūvētās mēbeles. Veic to remonta un atjaunošanas darbus. Izgatavo dažādus profilētos izstrādājumus – grīdas un apdares dēļus, grīdlīstes, līmētus vairogus u.c. Spēj patstāvīgi plānot, organizēt un izpildīt darba uzdevumus. Pieņem pasūtījumus, konsultē klientus, izstrādā skices un aprēķina izmaksas. Veic kokapstrādes darbmašīnu regulēšanu, griezējinstrumentu iestatīšanu, kokmateriālu mehānisko apstrādi, apdari un izstrādājumu montāžu. Darba izpildei izmanto koksnes un tās izstrādājumu (laminātu, saplākšņu u.c.) materiālus, furnitūru, apdares materiālus un strādā ar portatīvajiem (pārnēsājamiem vai pārveidojamiem), pozīciju tipa un programmējamiem zāģēšanas, frēzēšanas, urbšanas, slīpēšanas, presēšanas un apdares darbarīkiem un iekārtām.

Darba iespējas

Būvizstrādājumu galdnieks strādā galdniecības darbnīcās, kokapstrādes ražošanas uzņēmumos vai būvobjektos. Atkarībā no juridiskā statusa var būt darba ņēmējs, pašnodarbināta persona vai var dibināt uzņēmumu.

Profesija ir pieprasīta darba tirgū, jo koksnes resursi ir viena no Latvijas nacionālajām bagātībām un kokapstrādes nozare strauji attīstās.

Skolas absolventiem ir iespējas turpināt mācības augstskolās LLU vai RTU.

Izglītības programmas ietvaros tiek apgūti profesionālo kompetenču moduļi:

 • Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi
 • Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana
 • Nemehanizēta koksnes līmēšana
 • Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare
 • Koksnes mehāniskā apstrāde
 • Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija
 • Mehanizēta koksnes līmēšana
 • Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām
 • Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana
 • Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
 • Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana
 • Būvizstrādājumu izgatavošana
 • Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope
 • Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām
 • Būvizstrādājumu galdnieka prakse

mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas