Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis

Darba saturs

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķim ir jāorientējas tādās zinātnēs kā fizika, ķīmija, matemātika u.c. Jāprot plānot darbu un izpildes laiku visā dienas garumā, organizēt tehnikas ekspluatācijas un remontdarbus, izvēlēties apkopēm atbilstošus materiālus un rezerves daļas, tehniskos šķidrumus, instrumentus un iekārtas.

Mācību programmas ietvaros tiek apgūtas sekojošas zināšanas un prasmes:

 • par celtniecības, ceļu būves un uzturēšanas mašīnu uzbūvi un darbības principiem un tehnoloģiju;
 • prasme sagatavot darbam celtniecības un ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas, iekārtas un instrumentus;
 • vadīt „B, C, G” kategorijai atbilstošu traktortehniku;
 • strādāt ar celtniecības un ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnām, iekārtām un instrumentiem;
 • pielietot diagnostikas iekārtas un instrumentus;
 • veikt ikdienas tehnisko apkopi;
 • veikt tehnikas ekspluatācijas un remonta darbus, ievērojot tehnikas remonta tehnoloģiskos procesus;
 • lietot atslēdznieku rokas instrumentus un veikt atslēdznieku darba operācijas
 • orientēties normatīvajos aktos, kas regulē celtniecības, ceļu būves un uzturēšanas uzņēmumu un servisa uzņēmumu darbību;
 • ievērot darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus
 • strādāt ar tehnisko dokumentāciju, lasīt rasējumus;
 • strādāt ar katalogiem un iegūt tehnisku informāciju.

Darba iespējas

Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis ir speciālists, kas strādā ceļu uzturēšanas, ceļu būves un celtniecības mašīnu un iekārtu remonta, servisa uzņēmumos.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Traktori, automobiļu uzbūve
 • Ceļu būves mašīnu uzbūve
 • Mašīnu remonts un tehniskā apkope
 • Ceļu būves organizācija un tehnoloģija
 • Materiālu mācība
 • Profesionālā saskarsme
 • Elektrotehnikas un elektronikas pamati
 • Ceļu satiksmes noteikumi un kustības drošība
 • Rasēšana

Praktiskās mācības:

 • Traktori, automobiļu uzbūve
 • Atslēdzniecība
 • Ceļu būves mašīnu uzbūve
 • Mašinu remonts un tehniskās apkopes
 • Darbs ar ceļu būves mašīnām
 • Praktiskās mācības uzņēmumā