Metinātājs MIG/MAG

AR SPECIALIZĀCIJU:

lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);

lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Darba saturs:

Metinātājs, sagatavo detaļas un konstrukcijas metināšanai. Veic dažādu šuvju metināšanu, veic vizuālo metināto savienojumu šuvju kvalitātes pārbaudi. Prot lietot tehnisko dokumentāciju. Ieregulē izvēlētos metināšanas režīmus, nosaka metāla grupu, novērtē metināmību, strādā ar kontroles un mērinstrumentiem. Sastāda vienkāršu detaļu un konstrukciju skices. Strādā ar dažādu tipu rokas lokmetināšanas iekārtām. Ievēro darba aizsardzības noteikumus.

Darba iespējas:

Metinātājs strādā metālapstrādes uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu.

Izglītības programmas ietvaros tiek apgūti sekojoši profesionālie mācību priekšmeti:

  • Rasēšana
  • Profesionālā svešvaloda
  • Lokmetināšanas (MIG) darbu tehnoloģija
  • Lokmetināšanas (MAG) darbu tehnoloģija
  • Atslēdzniecība
  • Materiālmācība
  • Elektrotehnika un elektrodrošība
  • Sabiedrības un cilvēka drošība
  • Profesionālā saskarsme