Vidējās izglītības programmas

 • Koka izstrādājumu izgatavošana

  Kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks:

  Izgatavo un uzstāda objektā koka būvizstrādājumus, tai skaitā logu un durvju blokus, kāpnes un dažādas mēbeles. Veic to remonta un atjaunošanas darbus. Patstāvīgi plāno, organizē un vada darba uzdevuma izpildi. Pieņem pasūtījumus, konsultē klientus, izstrādā skices un kalkulācijas Veic kokapstrādes mašīnu ieregulēšanu, griezējinstrumentu iestatīšanu utt. Lasīt vairāk

 • Autotransports

  Kvalifikācija – automehāniķis:

  Speciālists, kas strādā autoservisā vai remonta uzņēmumā un veic automobiļu tehnisko apkopi, diagnosticā bojājumus; remontē vai restaurē atsevišķus agregātus, mezglus vai detaļas; vada zemāka līmeņa speciālistu darbu. Lasīt vairāk

 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

  Kvalifikācija – klientu apkalpošanas speciālists:

  Informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem; piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā. Iegūst, izvērtē, pārbauda un sniedz klientiem nepieciešamo informāciju, Izstrādā, noformē, aizpilda dažāda veida pārvaldes dokumentus un finanšu pirmdokumentus. Lasīt vairāk

 • Būvniecība

  Kvalifikācija – būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis:

  Speciālists, kas strādā ceļu uzturēšanas, ceļu būves un celtniecības mašīnu un iekārtu remonta, servisa uzņēmumos.Mācību laikā tiek apgūtas prasmes plānot darbu un izpildes laiku visā dienas garumā, organizēt tehnikas ekspluatācijas un remontdarbus, izvēlēties apkopēm atbilstošus materiālus un rezerves daļas, tehniskos šķidrumus, instrumentus un iekārtas. Lasīt vairāk

 • Ēdināšanas pakalpojumi

  Kvalifikācija – pavārs

  Vada ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas procesus, gatavo un noformē dažādus ēdienus, apkalpo viesus, sastāda ēdienkarti un aprēķina izmaksas. Mācību procesā tiek apgūtas jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā, iepazīts jaunākais aprīkojums un uzņēmumu iekārtojums, higiēnas prasības utt. Lasīt vairāk

Skola piedāvā

 • Stipendiju atbilstoši valsts noteiktajai kārtībai un apmēram
 • Labiekārtotu un renovētu dienesta viesnīcu
 • Kvalitatīvu ēdnīcu
 • Interešu izglītības nodarbības – galdniecības, cīņas, radošo darbu, sporta, tehnisko pulciņus, vokāli instrumentālo ansambli un deju pulciņu
 • Mācoties izglītības programmā “Automehāniķis” ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, bet izglītības programmā “Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis” iegūt dažāda veida ceļu būves mašīnu vadīšanas apliecību

Darba vidē balstītas mācības

NE SKOLAI, BET DZĪVEI MĀCĀMIES!