Klientu apkalpošanas speciālists

Darba saturs:

Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem; piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā. Iegūst, izvērtē, pārbauda un sniedz klientiem nepieciešamo informāciju.

Izstrādā, noformē, aizpilda dažāda veida pārvaldes dokumentus un finanšu pirmdokumentus. Savas kompetences ietvaros piedalās tirgus izpētē, projektu izstrādē. Klientu apkalpošanas speciālists strādā valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos un citās organizācijās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu.

Darba iespējas:

Klientu apkalpošanas speciālists strādā valsts iestādēs, kā arī jebkurā uzņēmumā, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preces, piemēram, izziņu centros, tūrisma aģentūrās, bankās, tīkla pārdošanas uzņēmumos.

Izglītības programmas ietvaros tiek apgūti profesionālo kompetenču moduļi:

 • Organizācijas darbības pamatprocesi
 • Biroja darba organizēšana
 • Dokumentēšana
 • Dokumentu  un informācijas aprite
 • Korporatīvā komunikācija
 • Produktu uzskaites un finanšu dokumentēšana
 • Klientu vajadzību izpēte
 • Profesionālā saziņa svešvalodās (angļu un krievu valodā)
 • Lietišķo tikšanos organizēšana
 • Klientu apkalpošana
 • Grāmatvedības kārtošana
 • Personas datu aizsardzība
 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Klientu apkalpošanas speciālist prakse

mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Zaļās prasmes