ERASMUS + projekti

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas ir izstrādājusi Internacionalizācijas stratēģija 2016.-2021.gadam

2016.gadā Skola ieguva Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu.

Starptautiskos  projektus Skola īsteno kopš 2011.gada.

Mācību gads Audzēkņu mobilitātes Personāla mobilitātes EUR
Auto-mehāniķi Būv-izstrādājumu galdnieki Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi Kopā
2014./2015. 5 5 4 14 7 36223
2015./2016. 2 4 3 9 7 33435
2016./2017. 4 4 4 4 16 3 60266
2017./2018. 4 6 10 3 23 6 70755
2018./2019. 8 3 10 21 11 65039
Kopā īstenotās mobilitātes: 83 34 265718

No Erasmus + finansējuma tiek segti ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, kā arī tiek sniegts organizatoriskais atbalsts.

Skola darbojas gan kā Erasmus + nosūtošā, gan arī kā uzņemošā organizācija.

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Inita Šale, 26157914, initasale@inbox.lv

Audzēkņu atsauksmes par Erasmus + prakses pieredzi:

  • «Prakses vieta bija ļoti laba, skolotāji nodrošināja, lai mācību viela nebūtu pārāk garlaicīga, izskaidroja motoru sīkākās detaļas. Darbnīcas bija aprīkotas ar modernām iekārtām» Guntars 3.kurss
  • Ļoti patika, ka iepazinu dažādas jūras veltes, iemācījos to pareizu pirmsapstrādi, pagatavošanu un pasniegšanu» Olga 4.kurss
  • «Klausoties atsauksmes un uzslavas pēc pirmajiem «pārbaudes» darbiem, sapratu, ka manas profesionālās zināšanas bija pietiekoši labas» Jānis 3.kurss
  • «Es uzskatu, ka manas praktiskās zināšanas nebija pietiekamā līmenī, bet ātri izpratu uzdevumus un tiku galā ar tiem» Artūrs 3.kurss
  • «Bija valodas barjeras, jo šefpavārs vienīgais zināja angļu valodu, bet pavārs zināja tikai vācu valodu. Šo lietu atrisinājām ar google tulkotāja palīdzību» Laura 3.kurss
  • «Prakses laikā pārliecinājos, ka man ir ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes.» Evita 1.kurss
  • «Vācijā ir skaista arhitektūra. Cilvēki ir draudzīgi un punktuāli» Māris 3.kurss