NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir saņēmusi no Valsts izglītības satura centra bezatlīdzības lietošanā simulācijas iekārtas:  Tildes programmatūru, ēdināšanas procesu uzskaites un kontroles datorprogramma “Rausītis”, metināšanas simulatoru Soldmatic Augmented Reality Trainer un programmu “Mastercam Educational Suite”, kas simulē CNC darba galdu, kā arī CNC kokapstrādes darba galda funkcijas pilnā 3D režīmā.

Kopējā vērtība šīm iekārtām ir EUR 40847, 32.