Projekti

ESF PROJEKTS “PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅU DALĪBA DARBA VIDĒ BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS UN MĀCĪBU PRAKSĒS UZŅĒMUMOS”NR. 8.5.1.0/16/I/001

JAUNIEŠU GARANTJA