Skolotāji apmeklē prakses vietas

Šonedēļ skolotāji aktīvi apmeklēja Jauniešu garantijas…