Skolotāji apmeklē prakses vietas

Šonedēļ skolotāji aktīvi apmeklēja Jauniešu garantijas…

Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību…