Biznesa Ideju darbnīca

Jēkabpils Biznesa Inkubators sadarbībā ar Aizkraukles novada…

Skola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Aizkraukles Profesionālā vidusskola  2017. gada 30. augustā…

Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību…

Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld – Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās…

Pasākums “Laimīgā Valentīndiena”

Šodien notika Valentīndienas pasākums skolā. Sākumā Valentīndienas…

Automehāniķi piedalās Ēnu dienas pasākumā

Šodien visā Latvijā notiek Ēnu dienas. Arī mūsu skolas…

Izsludināts iepirkums

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir izsludinājusi iepirkumu: „Iekārtu,…

Metinātāju mācību ekskursija

9.februārī mācību ekskursijā devās topošie MIG/MAG metinātāji.…

Skolas darbinieki ceturtie