Tiek iznomātas telpas

Aizkraukles Profesionālā vidusskola iznomā neapdzīvojamās…