Ekoskolas padome veikusi vides novērtējumu

Aizkraukles Profesionālā vidusskola šajā mācību gadā pirmo…