Pavārs

Darba saturs

Pavārs ir kvalificēts ēdināšanas uzņēmumu darbinieks, kurš veic:

 • pārtikas produktu kvalitātes novērtēšanu;
 • pārtikas produktu pirmapstrādi;
 • gatavo un noformē ēdienus un piedevas;
 • rīkojas ar ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu un kopj to;
 • pārzina sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus;
 • zina atskaites un uzskaites pamatus;
 • prot strādāt komandā.

Darba iespējas

Pavārs strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Pavārs ir speciālists, kurš saprot veselīga un kvalitatīva uztura nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā, kā arī viņam piemīt sava veiktā darba prezentēšanas prasme.

Pavāri strādā noteiktu darba laiku, bet darbs ir maiņās, tāpēc ir jāstrādā arī brīvdienās un svētku dienās. Pavāru darbs norit telpās – virtuvē.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
 • Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana
 • Pārtikas produktu zinības
 • Praktiskās mācības Ēdienu gatavošana
 • Praktiskās mācības Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana
 • Sanitārija un higiēna.
 • Uzskaites un kalkulācijas pamati
 • Profesionālā svešvaloda/angļu/
 • Profesionālā saskarsme
 • Darba un vides aizsardzība