Cienījamie vecāki!

                                                                                                                                             

Mūsu Skolas darbība pamatojas uz kopēji noteiktajām vērtībām, vīzijas, misijas un nospraustajiem attīstības virzieniem.

Aizkraukles Profesionālās vidusskolas pamatvērtības ir atsaucība, profesionalitāte, vienotība.

Skola ir izremontēta: gan mācību klases, gan darbnīcas, gan sporta zāle un sadzīves korpuss. Esam mūsdienīgi un moderni, bet kā neliela skola, esam saglabājuši savstarpējo attiecību ciešumu un kā galveno vērtību esam sev paturējuši atsaucību. Jo saprast otra cilvēka problēmas, sajust audzēkņos gan varēšanu, gan nevarēšanu, izskaidrot uzvedības problēmas un censties tās ievirzīt cilvēka cieņu saglabājošās attiecībās, tas ir un būs skolotāja grūtākais darbs profesionālās izglītības skolās.  Mēs domājam, ka tikai radot pozitīvu mācību gaisotni, mācot audzēkņiem ar cieņu izturēties pret skolotājiem un vienam pret otru, varēsim iemācīt arī katras profesijas smalkumus. Liekas, ļoti vienkārši, taču tā nebūt nav. Skola tikai atspoguļo norises sabiedrībā. Vai redzam daudz mīļuma, atbalsta, nesavtības, labestības, cieņas vienam pret otru? Mūsu skolas  audzēkņiem tik ļoti gribas būt lieliem, un viņi cenšas to apliecināt kā nu katrs māk- cits ar ļoti labām vai labām sekmēm, izcili izpildītiem darbiem, sasniegumiem sportā, aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, cits- dusmojoties uz visu pasauli un meklējot vainīgo savās nedienās. Bet patiesībā viņi vēl ir tik mazi, tik ievainojami, tik ļoti alkst ģimenes atbalsta  un mīlestības. Skola jau var izdarīt tikai to, ko var- mēģināt katru saprast un pieņemt, mācīt un radīt prieku par paveikto, bet ģimeni tā aizstāt nevar. Lai vecāki iegūtu sirdsmieru par savu bērnu nākotni, ir jābūt blakus un jādod drošības sajūta, mīlestība, jāpalīdz viņiem sajust zināšanu vērtību un ar savu piemēru jārāda, ka jebkurš darbs ir cienījams, ka tikai labs speciālists varēs atrast darbu un nodrošināt sevi un ģimeni.

 Mēs pavisam drīz izsniegsim dokumentus par apgūto specialitāti šī gada absolventiem. Taču vienlaicīgi mēs domājam par jauno mācību gadu, par jauniem audzēkņiem. Nāciet, brauciet uz mūsu skolu, mēs Jums parādīsim gan mācību klases, gan darbnīcas, gan sporta zāli, gan kopmītnes. Jūs sajutīsiet šīs vietas pamatīgumu un cilvēku darbīgumu. Tas būs drošības garants gan Jums, gan Jūsu bērniem.  Skolā katram ir dota iespēja kvalitatīvi apgūt izvēlēto profesiju. Taču mācīties-tas ir katra paša uzdevums.

Vai Jūs jau ieskatījāties skolas programmu piedāvājumā?  Vēl nē? Tad dariet to!

Sadarbosimies! Skolas durvis ir atvērtas ikvienam! Palīdzēsim saviem bērniem!

Skolas direktore Ruta Krūkle 28381727