Klientu apkalpošanas speciālists

Darba saturs:

Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas produktiem vai pakalpojumiem; piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā. Iegūst, izvērtē, pārbauda un sniedz klientiem nepieciešamo informāciju.

Izstrādā, noformē, aizpilda dažāda veida pārvaldes dokumentus un finanšu pirmdokumentus. Savas kompetences ietvaros piedalās tirgus izpētē, projektu izstrādē. Klientu apkalpošanas speciālists strādā valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos un citās organizācijās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu.

Darba iespējas:

Klientu apkalpošanas speciālists strādā valsts iestādēs, kā arī jebkurā uzņēmumā, kas sniedz pakalpojumus vai pārdod preces, piemēram, izziņu centros, tūrisma aģentūrās, bankās, tīkla pārdošanas uzņēmumos.

Izglītības programmas ietvaros tiek apgūti sekojoši profesionālie mācību priekšmeti:

 • Ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija
 • Darba  un saistību tiesības
 • Dokumentu  un informācijas pārvaldība
 • Datormācība
 • Komercdarbības pamati un e-bizness
 • Preču un pakalpojumu serviss
 • Lietišķie raksti un stilistika
 • Darba un vides aizsardzība
 • Klientu apkalpošanas organizācija
 • Lietišķo attiecību  psiholoģija
 • Retorika un prezentācijas māksla
 • Lietišķā pirmā svešvaloda
 • Lietišķā otrā svešvaloda
 • Profesionālā ētika un lietišķā etiķete
 • Grāmatvedības pamati
 • Loģistikas pamati