Skolā viesi no Rokišku skolas

Apstiprināts jaunais Erasmus + projekts

Skola ir saņēmusi  Eiropas Savienības Erasmus + programmas…

Iesniegts jaunais Erasmus +projekts

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir iesniegusi Valsts izglītības…