, ,

Iesniegts jaunais Erasmus +projekts

Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir iesniegusi Valsts izglītības…
, ,

Noslēdzas lietuviešu audzēkņu mobilitāte Aizkrauklē

Šodien savus diplomus par moduļa "Motoru apkope un remonts"…
,

Pie mums praksē mēnesi pavada Lietuvas automehāniķi

Pirmo reizi Aizkraukles Profesionālā vidusskola ir arī kā…
,

Viesi no Kauņas profesionālās skolas

Šodien pie mums Skolā viesojās Kauņas profesionālās…