, , ,

Skola īsteno projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Aizkraukles Profesionālā vidusskola  2017. gada 30. augustā…
, , , ,

Iepazīstas ar metālapstrādes uzņēmumiem

15.februārī metinātāju grupas audzēkņi devās mācību…
, ,

Topošie būvizstrādājumu galdnieki ēno Jeld - Wen Latvia

Ēnu dienas aktivitāšu ietvaros Aizkraukles Profesionālās…

Pasākums "Laimīgā Valentīndiena"

Šodien notika Valentīndienas pasākums skolā. Sākumā Valentīndienas…
, ,

Automehāniķi piedalās Ēnu dienas pasākumā

Šodien visā Latvijā notiek Ēnu dienas. Arī mūsu skolas…
, , ,

Metinātāju mācību ekskursija

9.februārī mācību ekskursijā devās topošie MIG/MAG metinātāji.…

Skolas darbinieki ceturtie

, ,

Jauniešu garantijas galdnieku grupas izlaidums

15.decembrī kvalifikācijas eksāmenu  kārtoja un apliecību…
, ,

Saņem diplomus metinātāja kvalifikācijā

Šodien Skolā notika ārpusformālās izglītības eksāmens…
, ,

Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Rokišku profesionālo skolu.

9.decembrī direktore Ruta Krūkle, direktora vietniece Rasma…