Viesojas Ābeļu pamatskolas audzēkņi

27.martā pie mums viesojās Ābeļu pamatskolas 9.klases un 6.klases audzēkņi, lai iepazītu iespējas mūsu skolā apgūt pavāra, automehāniķa, būvizstrādājumu galdnieka, būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķa, metinātāja profesijas.

Priecājamies par Ābeļu pamatskolas skolotāju ieinteresētību audzēkņu karjeras attīstībā.