"Gada notikums 2019" Aizkrauklē

Darbinieku kopsapulce

Ziemassvētku pasākums

Uzņemam ciemiņus no Biržiem

Žetonvakars