Iegūstam Ekoskolas sertifikātu

Mūsu Ekoskolas audzēknes – Ramona Nahtmane, Sabīne Savicka, Dana Daniela Zilvere – 13.septembrī pievienojās Ekoskolu svētku gājienam un ‘’pozitīvam piketam’’, lai atgādinātu sabiedrībai, ka planēta Zeme mums ir tikai viena un tai ir jābūt pirmajā vietā. Planētas saudzēšana ir mūsu visu interesēs, jo tā nodrošina mums nepieciešamos resursus un apstākļus, lai dzīvotu. Tikai no mums ir atkarīgs kādā vidē mēs dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm.
Ekoskolu apbalvošanas ceremonija norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā tikām apbalvoti ar Ekoskolas sertifikātu!